Zakaz sprzedaży produktów z tworzyw sztucznych

Wraz z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko zmieniają się przepisy dotyczące m.in. plastikowych sztućców oraz opakowań styropianowych (EPC) dostępnych w naszej Hurtowni Opakowań.

Niniejsza dyrektywa będzie miała zastosowanie do szeregu produktów, które na dziś dzień znajdują się w naszej stałej stałej ofercie, są to m.in.:
a) sztućce jednorazowe (widelce, noże, łyżki)
b) talerze plastikowe
c) słomki plastikowe
d) mieszadełka do napojów z plastiku
e) pojemniki EPS (z polistyrenu ekspandowanego)

Zgodnie z art. 5 wyżej wskazanej dyrektywy, wszystkie z wskazanych powyżej opakowań oraz produktów podlegają od dnia 3 lipca 2021 roku zakazowi wprowadzania do obrotu na terenie UE. W największym uproszczeniu oznacza to dla nas zakaz wprowadzania na teren UE nowych produktów oraz zakaz produkcji tych produktów na terytorium Unii Europejskiej. Jadnakże niezależnie od tego wszystkie produkty już wprowadzone do obrotu tj. produkty znajdujące się w naszej hurtowni, a także w magazynach naszych klientów i kontrahentów mogą być w dalszym ciągu używane, a także sprzedawane. 

W trosce o naszych klientów już dawno przygotowaliśmy się na wejście w życie tych przepisów i posiadamy odpowiednio uzupełnione stany magazynowe, a ponadto dla klientów którzy już dziś myślą o przejściu na opakowania ekologiczne uzupełniliśmy naszą ofertę o liczne produkty ekologiczne, a w tym wykonane z papieru oraz materiałów bio. Po więcej informacji o naszych nowych EKO produktach zapraszamy do kontaktu telefonicznego!