Polityka prywatności PHU P. Kąkol

Portal firmy PHU Przemysław Kąkol (www.folie-kakol.pl) nie przetwarza, ani nie wykorzystuje danych swoich użytkowników do celów marketingowych. Zapewniamy, że nie zmieni się to w przyszłości. Zbierane są dane, również inne niż osobowe, na cele statystyczne mające pomagać w optymalizacji strony internetowej i jej użyteczności dla klientów PHU P. Kąkol.

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu www.folie-kakol.pl

Gromadzenie danych osobowych

Jedynym miejscem pozwalającym na pozyskanie danych osobowych Użytkownika jest formularz kontaktowy na stronie Kontakt. Wymagany jest tylko i wyłącznie adres e-mail, pozostałe dane takie jak imię lub nazwa firmy są nieobowiązkowe. Jeśli dane te zostaną przez Państwo podane, będą one wykorzystywane zgodnie z prawem w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Przemysław Kąkol, a osobą odpowiedzialną za uzyskane w ten sposób dane osobowe jest Gerard Kąkol.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do tych danych, sprostowania danych, usunięcia i ograniczenia przetwarzania tych danych.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wnieść skargę do na działania PHU Przemysław Kąkol do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzenia danych nieosobowych

W trakcie użytkowania portalu www.folie-kakol.pl obierane są automatycznie dane nie zaliczane do danych osobowych. Gromadzone i używane są ona do celów statystycznych oraz w celu poprawy i przyśpieszenia działania portalu www.folie-kakol.pl.

Gromadzone dane nieosobowe:

  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • IP z którego zostało wysłane żądanie

Dane nieosobowe gromadzone są przez:

  • Google Search Console – platforma Google monitorująca wyszukiwania w Google
  • Google Analytics – platforma Google monitorująca ruch na stronie internetowej
  • Jetpack – wtyczka do oprogramowania WordPress monitorująca ruch na stronie internetowej
  • Google Ads – platforma Google tworząca kampanie reklamowe

Pliki Cookies

Portal www.folie-kakol.pl używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika w celu usprawnienie i przyśpieszenia działania portalu. Pliki te są w pełni bezpieczne i nie są w nich przechowywane dane osobowe Użytkowników.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) tworzenie i zapisywanie plików cookies na dysku komputera Użytkownika jest dopuszczalne o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich zaakceptowanie przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli nie chcesz udostępnić plików cookies, powinieneś tą opcję wyłączyć w przeglądarce. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę możne powodować utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z portalu www.folie-kakol.pl