Test spadającego grotu (ang. dart drop test) – test wytrzymałości folii stretch na przebicie opierający się o upuszczenie na taflę folii półkolistego przedmiotu o określonej wadze. W ten sposób możliwe jest obiektywne dookreślenie podstawowych zdolności folii.