Elastyczność folii stretch (ang. elastic recovery) – zdolność powrotu folii stretch po rozciągnięciu do pierwotnego kształtu.